دانشکده ادبیات و علوم انسانی- صفحه نمایش
کرسی علمی ترویجی بررسی زمینه ها و بسترهای امید اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/6 | 

📚 معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند:

کرسی علمی ترویجی 
✍️ بررسی زمینه ها و بسترهای امید اجتماعی 

👤 ارائه دهنده: دکتر رضا صفری شالی 
👤👤 ناقدان: دکتر جعفر هزار جریبی و دکتر حسین نبوی  
👤 مدیر جلسه:  دکتر علی رضا کریمی 

⏰ زمان: روز دوشنبه،۱۳ آذر ۱۴۰۲؛ ساعت ۱۰

 مکان: کرج، دانشگاه خوارزمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه سوم، سالن شهید طاهری

🌎 لینک‌ برخط   
https://meet.google.com/sgc-ozjg-urj
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://khu.ac.ir/find-51.7611.70535.fa.html
برگشت به اصل مطلب