دانشکده ادبیات و علوم انسانی- صفحه نمایش
کرسی علمی ترویجی «رهیافت فلسفی ملاصدرا به تفسیر قرآن»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/11 | 

📚 معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند:

کرسی علمی ترویجی "رهیافت فلسفی ملاصدرا به تفسیر قرآن"

👤 با ارائه: دکتر علیرضا دهقانپور 
👤 ناقدان: دکتر سید محمد حسین موسوی پور و دکتر مصطفی محبی 
👤 مدیر جلسه: دکتر روح الله سوری 

تاریخ برگزاری: روز دوشنبه،۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۰
 مکان برگزاری: کرج، دانشگاه خوارزمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه سوم، سالن شهید طاهری

🌎 لینک‌ برخط  
https://meet.google.com/sgc-ozjg-urj
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://khu.ac.ir/find-51.7611.71611.fa.html
برگشت به اصل مطلب