ورود به پنل کاربری
حسین ابویسانی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

تحصیلات

  کارشناسی - رشته ی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1374.

    کارشناسی ارشد - رشته ی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال 1379.

    دکترا - رشته ی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، سال 1382.

سوابق

     -بیش از 10 سال سابقه ی تدریس در وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلم.

     -بیش از 10 سال سابقه ی تدریس به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه خوارزمی تهران، و دیگر دانشگاه های تهران و شهرستان ها.  

     -عضو هیأت مدیره ی "انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی".

     -عضو "شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی".

     -برگزیده­ی پنجمین جشنواره ملی حرکت، به عنوان مشاور انجمن علمی گروه، از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی، در سال 1391.

      -استاد مشاور برگزیده ی کشوری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1391.   

     -معرفی شده از سوی دانشکده به عنوان استاد نمونه ی گروه زبان و ادبیات عربی، در دی ماه سال 1394.

     -شرکت در همایش های علمی داخلی و خارجی، و انجام سخنرانی ها برای ارائه ی مقالات.

     -تألیف و ترجمه ی بیش از 30 مقاله و کتاب.

مقالات و کتب

   کُتب

     1-سمیح القاسم و شعر معاصر فلسطین(تألیف).

     2-شعر معاصر عرب؛ سوریه و لبنان(ترجمه از عربی به فارسی).

 مقالات علمی- پژوهشی

 1-فلفل و عناصر داستان(فلفل و عناصر القصة). مجله ی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ی 8، پاییز و زمستان 1386.        

 2 -نشانه های نوآوری در شعر بارودی(ملامح التجدید فی شعر البارودی)، مجله ی "اللغه العربیه و آدابها"، پردیس قمِ دانشگاه تهران، پاییز و زمستان 1388.  مشترک 

 3- غموض و شعر سورئالیستی و سمبولیک عربی، مجله ی "زبان و ادبیات عربی"، دانشگاه مشهد، شماره ی 2/2/165، بهار و تابستان 1389.    

 4-داستان بیت در شعر عربی(البیت القصصی فی الشعر العربی)، مجله ی "دراسات فی اللغه العربیه و آدابها"، دانشگاه سمنان  و لاذقیه ی سوریه(لاسم)، شماره ی 7، پاییز 1390. 

 5-پست مدرنیسم در متن ادبی کولاج، مجله ی "زبان و ادبیات عربی"، دانشگاه مشهد، شماره ی 7/2/167، پاییز و زمستان 1391.

 6-تحلیل رمان «زینب» بر اساس نقد فمینیستی، مجله ی "پژوهشنامه نقد ادب عربی"، دانشگاه شهید بهشتی، (6/62) شماره 4 پیاپی، بهار و تابستان 1391. مشترک

 7-تحلیلی زبان­شناختی - ساختاری از قصیده "الظل و الصلیب" براساس روش یاکوبسن، نقد ادب معاصر عربی، دانشگاه یزد، شماره ی 2، بهار و تابستان 1391. مشترک

 8-عناصر قصه "الذئاب تعید قراءه تاریخها" القصیره جداً، مجله ی "اللغه العربیه و آدابها، پردیس قمِ دانشگاه تهران، سال نهم، زمستان 1391.  مشترک

 9-زن و دردمندی های وی در دوگانه ی سحر خلیفه؛ الصبار و عباد الشمس(المرأه و معاناتها فی تنائیه سحر خلیفه؛ الصبار و عباد الشمس)، مجله ی لسان مبین، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، زمستان 1391. مشترک  

 10-تحلیل انتقادی کتاب الاتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث، مجله ی "پژوهشنامه ی انتقادی متون و برنامه های  علوم انسانی"، دوره ی 14، شماره ی 33، زمستان 1393.  مشترک

11-بررسي زيبايي­شناسي قصيده­ي "العام السادس عشر" أحمد عبد المعطي حجازي، از منظر نقد فرماليستي، مجله ی "پژوهشنامه نقد ادب عربی"، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی 8/ پیاپی  61/66، بهار و تابستان 1393. مشترک

12-نقش هنرسازه های بدیعی در تعجب برانگیزی مخاطب باتکیه بر نقد فرمالیسم روسی در سوره های مکی؛ مطالعه موردی: سوره های "بروج" و "غاشیه"، مجله ی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ی 36، پاییز 1394،(2015). مشترک

مقالات همایش

1-شعر فولکلور و ادبیات مقاومت فلسطین، ارائه شده به همایش ادبیات مقاومت در لبنان، ایران، دانشگاه گیلان، 1388.

 2-بررسی تطبیقی مضامین سیاسی- اجتماعی در اشعار فرخی یزدی و ابوالقاسم شابی، ارائه شده به "هفتمین همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی"، ایران، تهران، 1391. مشترک

 3-مقایسه­ی میان نجیب محفوظ و صادق چوبک (مطالعه­ی موردی: دین و دانش)، ارائه شده به "همایش راهکارهای توسعه­ی بین رشته­ای در حوزه­ی زبان و ادبیات عربی"، ایران، دانشگاه یزد، 1390.

 4-مقایسه­ی میان لاهوتی و ابوشادی، ارائه شده به "همایش راهکارهای توسعه­ی بین رشته­ای در حوزه­ی زبان و ادبیات عربی"،  ایران، دانشگاه یزد 1390. مشترک

 5-تأثیر قرآن بر پیدایش و تحول نقد ادبی (تا پایان قرن چهارم هجری)، "همایش ملی قرآن کریم و ادب عربی"، ایران، دانشگاه کردستان، 1390.

 6-پژوهش های دانشگاهی مرتبط با قرآن؛ مطالعه ی موردی: 4 دانشگاه در ایران(الدراسات الجامعیه فی العنایه بالقرآن؛ أربع  جامعات فی إیران: نموذجاً)، ارائه شده به "کنفرانس بین المللی مقدس 2"، دانشگاه مالایا، کشور مالزی/ کوآلالامپور، 1390.      

 7-بررسی وجوه اشتراک و افتراق در مدایح نبوی خاقانی و بُرده­ی بوصیری، ارائه شده به "همایش ملی ادبیات تطبیقی"، ایران،  دانشگاه کرمانشاه، 1391. مشترک

 8-نقش ترجمه در گفتگوی تمدن ها؛ مطالعه ی موردی: بین عربی و فارسی(دور الترجمه فی حوار الثقافات؛ بین العربیه و الفارسیه: أنموذجاً)، ارائه شده به همایش "اندیشه ی زبانی و نظریه ی نقدی معاصر از سنت تا مدرنیته"، دانشگاه شهر تَبَسّه، کشور الجزایر، 1392.

9- نقش ترجمه در گفتگوی تمدن های عربی و فارسی؛ مطالعه ی موردی: ابن مقفع و آثار وی(الترجمه و أهمیتها فی حوار الثقافتین: العربیه و الفارسیه؛ ابن المقفع و آثاره أنموذجاً)، ارائه شده به همایش "اندیشه ی زبانی و نظریه ی نقدی معاصر از سنت تا مدرنیته"، دانشگاه شهر تَبَسّه، کشور الجزایر، 1392. مشترک

10-جوانمردی و وفاداری در ادبیات فارسی و عربی؛ مطالعه ی موردی: محمدعلی جمال زاده و توفیق الحکیم(المروءة و الوفاء في الأدبين الفارسي و العربي؛ محمد علي جمال زاده و توفيق الحكيم: نموذجاً)، ارائه شده به "همایش بین المللی پژوهش تطبیقی و گفتگوی ادبیات"، کشور تونس، بیت الحکمه ی پایتخت، 1392.

11-سرود ملی الجزایر در آینه ی نقد فرمالیستی، ارائه شده به "همایش ادبیات معاصر الجزایر، کشور ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1393. مشترک

12-نگاهی به جلوه های ادبیات پایداری در اشعار ابراهیم طوقان و ابوالقاسم الشابی، ارائه شده به "همایش ملی بینامتنیت"، کشور ایران، قم، بوستان قرآن و عترت، 1393. مشترک

13-تصویر نیویورک در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی؛ یک بررسی سبک‌شناختی؛ مطالعه ی موردی: قصاید "قَبرٌ مِن أجل نیویورک" و "نیویورک"، ارائه شده به "دو مین همایش ملی ادبیات تطبیقی، کشور ایران، دانشگاه کرمانشاه، 1393. مشترک

14-چالش های آموزش زبان در ایران با بررسی یک شیوه ی روشمند؛ مطالعه ی موردی: متد مرکز آموزش زبان "الضاد"، ارائه شده به "نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران،" کشور ایران، دانشگاه حکیم سبزواری، 1394. مشترک

15- معیارهای جمال شناسیک صنایع بدیعی در قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه شفیعی‌کدکنی؛ مطالعه­ی موردی: سوره‌ی  "النازعات"،ارائه شده به "دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی"، ایران، دانشگاه کردستان، 1394. مشترک

16-باز خوانی اندیشه های زبان شناسی دوسوسور در آینه ی آرای سیبویه، ارائه شده به "همایش ملی جایگاه فارس در عرصه ی زبان و ادبیات عربی"، ایران، دانشگاه شیراز، 1394. مشترک

17- تاثیر فارس و طبیعت آن بر شعر متنبی؛ مطالعه ی موردی: "قصیده ی شعب بوان"(أثر فارس و بیئتها في شعر المتنبي؛ قصیدة "شعب بوان" نموذجاً)، ارائه شده به "همایش ملی جایگاه فارس در عرصه ی زبان و ادبیات عربی"، ایران، دانشگاه شیراز، 1394. مشترک

18-بررسی تطبیقی جایگاه زن در رمان­های عربی و فارسی؛ مطالعه موردی: "زینب؛ أخلاق ریفیة"و"چراغ ها رامن خاموش می­کنم"، ارائه شده به "همایش جایگاه زن در مشرق زمین"، کشور ترکیه، دانشگاه استانبول، 1394. مشترک

19-ضرورت توسعه ی پیوند میان "جامعه شناسی" و "هنر نمایش" در مطالعات میان رشته ای. فاطمه ی پرچگانی، حسین ابویسانی. ارائه شده به "اولین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته ای. تهران، دانشگاه خوارزمی، آذرماه 1394. چکیده ی مشترک

مقالات ترویجی

1-مقایسه ی میان اولاد حارتنا و سنگ صبور، مجله ی "لسان مبین"، شماره ی 2، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1388.

پایان نامه ها

-راهنمایی ها و مشاوره های متعدد ی از رساله های دکتری و کارشناسی ارشد نیز در کارنامه ی صاحب رزومه، وجود دارد.