اخبار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گزارش و خلاصه ی سلسله نشست های گروه جامعه شناسی درباره کرونا و جامعه ایرانی
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
گزارش و خلاصه ی سلسله نشست های گروه جامعه شناسی درباره کرونا و جامعه ایرانی
انتخاب دو استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان استاد نمونه
پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
انتخاب دو استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان استاد نمونه
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین دانشکده
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین دانشکده
آرشیو
اطلاعیه ها
شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰
۳ مهر
شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰
۳ مهر
قراردادهای درمان
شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۳۱ شهریور
ویژه برنامه دفاع مقدس 
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۳۱ شهریور
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۳۱ شهریور
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۳۱ شهریور
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
۲۹ شهریور
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
۲۹ شهریور
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
۲۳ شهریور
دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
۲۲ شهریور
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
۲۰ شهریور
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
۱۷ شهریور
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
۱۵ شهریور
دوشنبه های مشارکت اجتماعی 
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه ها
لیست دفاع دانشجویان در روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور ماه
اطلاعات بیشتر
دفاع دانشجویان گروه مدیریت منابع انسانی و کسب وکار
اطلاعات بیشتر
دفاع دانشجویان ارشد بازرگانی
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه دکتری
آقای احمد هاشمی
مدلسازی دینامیکی عوامل موثر بر هزینه های سلامت با رویکرد سیستمی
زمان: دوشنبه۱۳۹۹/۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای محمد صادق قاسمی
تشخیص احساس در گفتگو با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
زمان: سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم مهیا آذری جعفری
ارائه مدل توزیع بار مبتنی بر کلونی مورچگان در محیط های مه
زمان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه دکتری
آقای احمد هاشمی
مدلسازی دینامیکی عوامل موثر بر هزینه های سلامت با رویکرد سیستمی
زمان: دوشنبه۱۳۹۹/۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای مهدی بختیاری
مطالعه عددی بهسازی ساختگاه مخازن ذخیره سیال به روش پیش بارگذاری
زمان: شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۱ ساعت ۱۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای علی دهقان
معدنی سازی آلاینده آلی کاربامات به روش فتوکاتالیستی با اکسید روی اصلاح شده
زمان: شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷ ساعت ۱۶
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۶ ـ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۷-۱۹ شهریور ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۴ - ۳ مهر ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۱۷ – ۱۳ آذر ۱۴۰۰
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۱۵ دی ۱۴۰۰
امتحانات: ۲۰ دی لغایت ۴ بهمن ۱۴۰۰
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال ۴۰۱: ۵ ـ ۱ خرداد ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال آینده: ۲۱ – ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰ -۹۹: ۱-۱۲ خرداد ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰