توصیف مختصر

قدرت الله قربانی  اکنون عضو هیات علمی  و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی است. دکتری او در رشته فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی است. او در کارنامه علمی خود تالیف حدود 10 جلد کتاب، 60 مقاله علمی و پژوهشی، 30 مقاله علمی و ترویجی، 22 مقاله انگلیسی و شرکت در 15 همایش خارجی و 22 همایش داخلی را دارد. دروس مورد نظر او برای تدریس عمدتا در حوزه فلسفه دین است. او همچنین مسئولیت سردبیری دوفصلنامه علمی پژوهش های مابعدالطبیعی را برعهده دارد. برای دریافت متن کامل مقالات چاپ شده لطفا به نشانی اینترنتی زیر مراجعه نمایید: 
https://wwwkhu.academia.edu/QodratullahQorbani

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی تاریخ
شهید بهشتی
تهران
ایران
1375
2
کارشناسی ارشد فلسفه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تهران
ایران
1378
3
دکتری فلسفه
علامه طباطبایی
تهران
ایران
1389
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
1
عربی
متوسط
متوسط
1
آذری
خوب
خوب
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
فلسفه اسلامی
2
فلسفه غرب
3
فلسفه دین
4
فلسفه تطبیقی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تحلیل انتقادی مبادی ولوازم نظریات علم دینی(دیدگاه های دکتراسماعیل راجی الفاروقی،دکترحسین نصروآیت ا...جوادی آملی)
محمد قمی اویلی
2
مبانی معرفتی شناختی اندیشه های کلامی و عرفانی محمدغزالی
احمد کدخدائی
3
مقایسه مبانی انسان شناختی ملاصدرا و مبانی انسان شناختی نظریات علوم انسانی جدید
رضا مرادی
4
بررسی چیستی زبان قرآن در آیات معاد باتاکید بر آیات احوال قیامت
اکرم صالحی سیاوشانی
5
بررسی نقش خداباوری در معنای زندگی از دیدگاه امیرمومنان علی (ع)
ازاده مهرابی اختر
6
بررسی نقش خواجه نصیرالدین طوسی در تکون تاریخی کلام فلسفی شیعی
وحید طالبی
7
عقلانیت نیاز بشر به دین براساس دیدگاه مطهری و سوئین برن
افسانه رضاقلی
8
بررسی ابعاد معنای زندگی در رویکرد سنت گرایانه سیدحسین نصر
منصوره توکلیان
9
بررسی چگونگی مواجهه نیچه با ظهور الحاد و نیست انگاری در فلسفه مدرن
امیرعباس سولی خانی
10
نسبت نقدعقل نظری با راززدایی از دین در فلسفه کانت
احسان پورخیری
11
تطبیق برهان جهان شناختی از منظر ابن سینا و توماس آکویناس
نوید پورنجفی
12
نقد و بررسی نظریه قرائت تاریخی و انسانی از دین مطالعه موردی، دکتر شبستری
مجید خرازی
13
بررسی دیدگاه الهیات سلبی افلوطین درباره خدا
شهرام ازکات
14
تبیین و بررسی مبانی الهیاتی و فلسفی هانس کونگ در باب گفتگوی ادیان
اسماعیل پیمانی
15
کارکردهای نظریه عوض در پاسخ به مسئله شرور
شکیلا دهقان بنادکی
16
تصویر خدا از نگاه ابن سینا و دانزاسکوتس
علی رضا منصوری
17
تحلیل لوازم و نتایج معرفتی تشکیک وجود صدرایی
زهره زارعی
18
نسبت زبان قران و تاریخیت ( تاریخ نگری) در آیات فقهی
حسن عاصم ابادی
19
لوازم فلسفی رویکرد تنزیهی قاضی سعید قومی به شناخت صفات خدا
مرضیه ادینه
20
جایگاه کرامت انسانی در آموزه های شیعی مطالعه موردی امکان تعارض برخی احکام فقهی با کرامت انسانی
علی امانت
21
تحلیل برخی نگرش های حوزوی معاصر به مساله حقانیت و نجات
رضا صبری
22
نسبت زبان قرآن و تاریخیت (تاریخ‌نگری) در آیات فقهی
حسن عاصم ابادی
23
تقسیم بندی علوم عقلی با معیار سنخ گزاره ها و نقد دیدگاه های پیشین
سجاد دلیر
24
دلالت های حکمت صدرایی در نظریه تربیت اکوسیستمی
محمد رحمانی گورجی
25
تبیین مدل اسلامی نجات براساس رویکرد انفرادی- تشکیکی
مجتبی عابدی سقا
26
بررسی تطبیقی رجعت و تناسخ در ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی
هاجر نیک روش
27
تحلیل مولفه های زندگی معنادار در اندیشه حافظ
سیدمحسن حسینی تبار
28
مرزشناسی باورهای تحقیقی و تقلیدی در دین اسلام
علی اکبر باباخانی
29
تحلیل ابعاد تاثیرگذاری فرهنگ بر دینداری و شبکه معرفت دینی
رقیه مرندی
30
بررسی دیدگاه کیث وارد درباره کثرت گرایی دینی و لوازم منطقی آن
پگاه جمشیدی اوانکی
31
نسبت خدا و شرور در حکمت متعالیه با نظر به چالش های معاصر
روح اله اقائی
32
هانری کربن و تاریخ گرایی
ادریس مرادی بانسوله
33
بررسی فواید رنج از نگاه جان فینبرگ
زینب مرزوقی
34
ترجمه و نقد کتاب خدا و اخلاق نوشته اَن جفری
فاطمه همدانی صابر
35
نسبت تاریخ مندی و پدیدارشناسی دین در اندیشه هانری کربن
ادریس مرادی بانسوله
36
مولفه های زندگی معنادار در اندیشه امام علی (ع)
مهدی خزاعی پور
37
رویکرد علامه طباطبایی به مسئله حقانیت و نجات در ادیان
امیرحسین نوبتی سندیانی
38
نسبت خوانش های تجربه دینی و پلورالیسم دینی جان هیک
محمدحسین خالداری اپورواری
39
نسبت امردینی و امرسیاسی در فلسفه هابز
محمدجواد حسن پوربیگلری
40
نسبت عالم خیال و خلق اثر هنری از منظر ملاصدرا و سید حسین نصر
محبوبه فمی تفرشی
41
بررسی و نقد تبیین های فیزیکالیسم درباب آگاهی ، وحدت وثبات "من " با تکیه بر مبانی علم النفس در حکمت متعالیه
محمدرضا کهنسال
42
ترجمه و نقد کتاب خدا و اخلاق نوشته ان جفری
فاطمه همدانی صابر
داوری در کنفرانس‌ها
#
عناوین کنفرانس‌ها
تاریخ همکارى و توضیحات
1
یازدهمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر/ ایران، ساری
1402 بعنوان دبیر علمی و عضو شورای علمی همایش
2
دهمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر/ ایران، تهران
1401 بعنوان عضو شورای علمی
3
نهمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر/ ایران، تهران
1400 بعنوان عضو شورای علمی
4
هشتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر/ ایران، مشهد
1398 بعنوان عضو شورای علمی
5
هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر/ ایران، تهران
1397 بعنوان عضو شورای علمی
6
ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر/ ایران، تهران
1396 بعنوان عضو شورای علمی
7
پنجمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر/ ایران، تهران
1395 بعنوان دبیر اجرایی و بعنوان عضو شورای علمی
8
چهارمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر/ ایران، تهران
1394 بعنوان دبیر اجرایی و بعنوان عضو شورای علمی
دروس ترم جاری
461 - دین وسبک زندگی(حیات طیبه) - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
453 - چیستی و خاستگاه دین - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
461 - دین وسبک زندگی(حیات طیبه) - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
714 - فلسفه غرب 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
457 - حقانیت دین و رستگاری بشر - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
704 - مسائل جدید کلامی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
704 - مسائل جدید کلامی - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
635 - آشنایی با یهودیت و مسیحیت - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
037 - کلا م جدید1 - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
038 - کلا م جدید2 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
644 - تاریخ فلسفه و ادیان شرق - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
651 - تاریخ فلسفه جدید 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
651 - تاریخ فلسفه جدید 1 - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00