بایگانی بخش کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 5 | تعداد کل بازدید های مطالب: 7,569 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ -

مدلسازی دینامیکی عوامل موثر بر هزینه های سلامت با رویکرد سیستمی

  دفاعیه پایان نامه دکتری گروه مهندسی صنایع آقای احمد هاشمی "مدلسازی دینامیکی عوامل موثر بر هزینه های سلامت با رویکرد سیستمی" زمان: دوشنبه۱۳۹۹/۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۰  

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ -

تشخیص احساس در گفتگو با استفاده از شبکه های عصبی عمیق

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم کامپیوتر آقای محمد صادق قاسمی "تشخیص احساس در گفتگو با استفاده از شبکه های عصبی عمیق" زمان: سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴  

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ -

ارائه مدل توزیع بار مبتنی بر کلونی مورچگان در محیط های مه

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم کامپیوتر خانم مهیا آذری جعفری "ارائه مدل توزیع بار مبتنی بر کلونی مورچگان در محیط های مه" زمان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲  

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ -

مطالعه عددی بهسازی ساختگاه مخازن ذخیره سیال به روش پیش بارگذاری

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران آقای مهدی بختیاری "مطالعه عددی بهسازی ساختگاه مخازن ذخیره سیال به روش پیش بارگذاری" زمان: شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۱ ساعت ۱۰

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ -

معدنی سازی آلاینده آلی کاربامات به روش فتوکاتالیستی با اکسید روی اصلاح شده

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران آقای علی دهقان "معدنی سازی آلاینده آلی کاربامات به روش فتوکاتالیستی با اکسید روی اصلاح شده" زمان: شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷ ساعت ۱۶