توصیف مختصر

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه شهید مطهری
تهران
ایران
1366
2
کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی
دانشگاه شهید مطهری
تهران
ایران
1369
3
دکترای رشته فلسفه دین
دانشگاه پونا
پونا
هندوستان
1379
4
پسا دکترای فلسفه دین
دانشگاه نوتردام
ایندیانا
آمریکا
1388
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
1
عربی
خوب
متوسط
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
پژوهشگر فلسفه دین
2
گفتگوگر بین الادیانی بین المللی
3
قاری بین المللی قرآن کریم
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
فلسفه دین، الهیات تطبیقی
1378
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
خدای آشکار و پنهان
فاطمه افرند
2
نقد و بررسی دین عرمنی
ناهیده غیب نژاد
3
اخلاق باور
کبری عرب
4
دیدگاه الوین پلانتکا در مسئله تعارض علم دین و طبیعت گرایی
روح انگیز جلوخانی نیارکی
5
اراده و باور دینی
فاطمه بدیعی خوزانی
6
نقش اخلاق ودین در ازدواج وتحکیم آن
شاپور نیک اندام
7
نقد و بررسی مبانی قرآن شناسی محمد ارکون
امیر دهنوخلجی
8
نقش روایت در زبان دینی از منظر پل ریکور
سارا بغدادی
9
کاربرد نظریه ساختارشکنی دریدا در فهم زبان دینی
زینب ندری
10
مبانی انسان شناسی عرفانی بر اساس آثار مولانا
جواد اعتمادی گلریز
11
تحلیل لوازم و نتایج معرفتی تشکیک وجود صدرایی
زهره زارعی
12
نقد و بررسی پاسخ مایکل ری به برهان اختفای الهی شلنبرگ
معصومه سلیمانی بدربانی
13
نقد الهیات گشوده بر مبنای حکمت متعالیه در مسأله علم پیشین الهی و اختیار انسان
سعید رحیمیان
14
شر و معنای زندگی: بررسی دیدگاه جان هیک و ویکتور فرانکل
فاطمه کریمی چرزه خون
15
رنج و رستگاری در اسلام و مسیحیت (نقد دیدگاه محمود ایوب)
حمید اجرلو
16
بررسی تطبیقی آراء امام موسی صدر در باب ارتباط میان دین و انسان و مولفه‌های مکتب اومانیسم
محمدامین عبدایمانی
دروس ترم جاری
928 - الهیات طبیعی و حکمت متعالیه - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
926 - معرفت شناسی و حکمت متعالیه - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
877 - مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
458 - علم و دین - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
468 - عقل و دین - روز: چهارشنبه - از ساعت 17:30 تا 19:30
704 - مسائل جدید کلامی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
468 - عقل و دین - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
458 - علم و دین - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
703 - منطق جدید - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
455 - الهیات و مسئله شر(تطبیقی) - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
469 - الهیات تطبیقی(تاریخ تدوین کتب آسمانی و محورهای موضوعی) - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
469 - الهیات تطبیقی(تاریخ تدوین کتب آسمانی و محورهای موضوعی) - روز: پنج شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
455 - الهیات و مسئله شر(تطبیقی) - روز: پنج شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30