توصیف مختصر

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه شهید مطهری
تهران
ایران
1366
2
کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی
دانشگاه شهید مطهری
تهران
ایران
1369
3
دکترای رشته فلسفه دین
دانشگاه پونا
پونا
هندوستان
1379
4
پسا دکترای فلسفه دین
دانشگاه نوتردام
ایندیانا
آمریکا
1388
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
خدای آشکار و پنهان
فاطمه افرند
2
نقد و بررسی دین عرمنی
ناهیده غیب نژاد
3
اخلاق باور
کبری عرب
4
دیدگاه الوین پلانتکا در مسئله تعارض علم دین و طبیعت گرایی
روح انگیز جلوخانی نیارکی
5
اراده و باور دینی
فاطمه بدیعی خوزانی
6
نقش اخلاق ودین در ازدواج وتحکیم آن
شاپور نیک اندام
7
نقد و بررسی مبانی قرآن شناسی محمد ارکون
امیر دهنوخلجی
8
نقش روایت در زبان دینی از منظر پل ریکور
سارا بغدادی
9
کاربرد نظریه ساختارشکنی دریدا در فهم زبان دینی
زینب ندری
10
مبانی انسان شناسی عرفانی بر اساس آثار مولانا
جواد اعتمادی گلریز
11
تحلیل لوازم و نتایج معرفتی تشکیک وجود صدرایی
زهره زارعی
12
نقد و بررسی پاسخ مایکل ری به برهان اختفای الهی شلنبرگ
معصومه سلیمانی بدربانی
دروس ترم جاری
462 - زبان دین - روز: چهار شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
469 - الهیات تطبیقی(تاریخ تدوین کتب آسمانی و محورهای موضوعی) - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
470 - زبان تخصصی - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
703 - منطق جدید - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
470 - زبان تخصصی - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
462 - زبان دین - روز: چهار شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
470 - زبان تخصصی - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
462 - زبان دین - روز: چهار شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
469 - الهیات تطبیقی(تاریخ تدوین کتب آسمانی و محورهای موضوعی) - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
470 - زبان تخصصی - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
703 - منطق جدید - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
054 - تاریخ ادیان - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
054 - تاریخ ادیان - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30