ورود به پنل کاربری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی در حال حاضر یکی از شانزده دانشکده دانشگاه خوارزمی، نخستین مرکز آموزش عالی کشور است که درسال 1313 شمسی تأسیس شد و از آغاز تأسیس تاکنون به توسعه رشته‌های علمی و گسترش کمی و سازمانی پرداخته است. دانشکده ادبیات و علوم انسانی اینک با هشت گروه آموزشی تاریخ، جامعه شناسی، زبان و ادبیات عربی، زبان وادبیات فارسی، زبانهای خارجی، فلسفه، علوم قرآن و حدیث و معارف اسلامی مشغول به فعالیت است. 

بازآفرینی اصالت دانشگاهی در جهانی پیچیده
 دانشگاه خوارزمی از زمان تاسیس در سال ۱۲۹۷ تاکنون همواره به عنوان یکی از پرچم‌داران آموزش، پژوهش و خدمت‌رسانی به جامعه محلی و ملی مطرح بوده است. چشم‌انداز دانشگاه خوارزمی در افق بلندمدت حرکت به سوی یک دانشگاه نسل سوم تمام عیار است. با داشتن یک نگاه سیستمی، موفقیت دانشگاه خوارزمی در جهان رقابتی کنونی در گرو موفقیت در چهار جنبه: فرایندهای درونی و سیستم‌ها، کارکنان و الگوهای یادگیری، مخاطبان و جامعه، و نهایتا دستاوردها و شاخص‌های کلیدی عملکرد، خواهد بود.  
    نظام آموزش عالی در بستر منطقه‌ای و جهانی با تحولات بسیار عمیقی روبرو شده است. یگانه ماموریت دانشگاه‌ها در جامعه، تربیت نیروی انسانی کارآمد، روشن‌اندیش و عالم است. دانشگاه خوارزمی به مدت یک قرن، تمام  قد، به تحقق این ماموریت آموزش عالی کشور خدمت کرده است و در سده دوم حیات خود نیز این ماموریت را هم‌چنان در پیش خواهد گرفت.
 
دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم
سرپرست دانشگاه خوارزمی