مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: دفاعیه‌ها:
:: عنوان: تحول نظام های آبیاری در خوزستان از دوره ساسانیان تا ظهور مغول با تاکید بر شوشتر و دزفول؛  چهارشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۵ - 1402/12/11 -
:: عنوان: واکاوی سیر تحول ایران شناسی در نگاه تاریخ نگاران ایرانی ( از انقلاب مشروطیت تا پهلوی دوم)؛  چهارشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۲ ظهر - 1402/12/11 -
:: عنوان: مسئله انتخابات مجلس شورای ملی در حوزه بهبهان؛ کهکیلویه و بویراحمد؛  چهارشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۰ صبح - 1402/12/11 -
:: عنوان: تحول آموزش و پرورش ابتدایی در ایران(۱۳۲۰-۱۳۰۰ شمسی)؛  سه شنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۴ - 1402/12/11 -
:: عنوان: مقایسه مضمون سازی با اجرام آسمانی در اشعار خاقانی و نظامی؛ دوشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ - 1402/11/29 -
:: عنوان: تحلیل محتوایی تعابیر ناظر به خودستایی در نهج البلاغه؛ دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، ساعت ۱۳ - 1402/11/29 -
:: عنوان: احتجاجات حضرت عیسی در اناجیل و مقایسه آن با احتجاجات قرآنی؛ دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۱۱:۰۰ - 1402/11/29 -
:: عنوان: تاریخ اقتصادی هرات در دوره تیموریان؛ یکشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۱۴:۳۰ - 1402/11/24 -
:: عنوان : آسیب شناسی تاریخ نگاری اسلامی در سده های نخستین (با تکیه بر روش علامه عسگری)؛ یکشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۱۱:۳۰ - 1402/11/24 -
:: عنوان: زندگی اجتماعی و اخلاق عامه ایرانیان در سده هشتم هجری با تکیه بر دیوان عبید؛ شنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۰ صبح - 1402/11/24 -
:: عنوان: نقش علم البدن فلسفی ملاصدرا در علم النفس حکمت متعالیه؛ یک‌شنبه ۲۹ بهمن ساعت ۸ صبح - 1402/11/20 -
:: عنوان: تحول مفهوم امامت و خلافت در سده های نخستین اسلامی تا غیبت کبری؛ دوشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۰ - 1402/11/9 -
:: عنوان: بررسی و تحلیل تشبیهات قرآنی بر مبنای نظریه البستانی در ۱۰ جزء اول قرآن کریم؛ شنبه ۷ بهمن ساعت ۱۲:۳۰ - 1402/11/2 -
:: عنوان: مشکلات مجازی دانش‌اموزان متوسطه دوم منطقه ۱۵ تهران در فرایند یادگیری زبان عربی؛ شنبه ۷ بهمن ساعت ۱۰ - 1402/11/2 -
:: عنوان: بررسی اوضاع اقتصادی شهر ری در دوره سلجوقیان؛ زمان: دوشنبه ۲ بهمن ساعت ۱۲ - 1402/10/19 -
:: عنوان: بررسی میزان رضایت از زندگی زناشویی و عوامل موثر بر آن در بین زنان افغان ساکن تهران؛ زمان: ۲۰ دی ساعت ۸:۳۰ دانشکده ادبیات - 1402/10/11 -
:: عنوان: حیات سیاسی - اجتماعی مشهد از تشکیل حکومت صفوی تا ابتدای شاه صفی؛ زمان: ۱۶ دی ساعت ۱۱ دانشکده ادبیات - 1402/10/11 -
:: عنوان: چندصدایی در تاریخ بیهقی؛ زمان: ۶ آذر ساعت ۱۱ دانشکده ادبیات - 1402/9/6 -