جدول اسامی و زمانبندی مصاحبه دکتری گروه تاریخ

 | تاریخ ارسال: 1400/3/29 | 

جدول زمانبندی مصاحبه دکتری رشته های دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 | تاریخ ارسال: 1400/3/22 | 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می نماید: سومین نشست علمی از مجموعه درس گفتارهای فلسفه هنر و ادبیات

 | تاریخ ارسال: 1400/2/31 | لینک ورود به جلسه /https://vc.khu.ac.ir/r۴s۸۱planpcp

دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می نماید: نشست علمی با عنوان فلسفه ادبی - ادبیات فلسفی

 | تاریخ ارسال: 1399/12/5 | 

نشان ملی مرجعیت در آموزش زبان عربی در اولین جشنواره نشان ملی مرجعیت در زبان و ادبیات عربی به دکتر حامد صدقی تعلق گرفت

 | تاریخ ارسال: 1399/9/29 |